HerinneringenDe voor-oorlogse jaren ( 1940-45) herinneren mij aan de regelmatige bezoeken aan het grootouderlijke boerderijachtige huis aan de Stationsweg, pal naast de markt waar als kind altijd wel iets interessants te beleven viel. Vanuit Zwolle werd de tocht naar Epe vaak op de fiets gedaan. Veel verkeer langs de "grote"weg van Zwolle naar Apeldoorn was toen nog niet aan de orde.

Bij onze grootouders heerste een serene rust. Alles liep heel gelijkmatig en bleek ook prima georganiseerd te zijn. Tine, de jongste zuster van mijn Vader, bestierde samen met mijn grootmoeder de huishouding. De grote tuin leverde veel fruit op en daarvan werd heerlijke jam gemaakt. De aardbeien zijn in mijn herinnering onovertroffen.

Hier een foto omstreeks 1932 in de voortuin in Epe gemaakt. Rechts mijn ouders. Mijn zuster Bep als baby bij mijn moeder; staande de Zijlstra's. Zittend Oma, Tine en Opa.

De beide andere personen zittend rechts kan ik niet thuis brengen ( Misschien tante Bets?) Het jongetje links zou wellicht Hielke Zijlstra kunnen zijn. Vlak voor het uitbreken van de oorlog omstreeks 1938 vertrekken de Zijlstra's naar Ned.Indie, waar zij later de ellende van de oorlog aan de lijve zullen ondervinden.
De familie verzamelt zich voor het afscheid weer in de voortuin en er wordt zoals gebruikelijk in dergelijke omstandigheden een familiefoto gemaakt. Rechts Tine en haar man Anton Hulscher. De kinderen zijn allen om opa en oma gegroepeerd. De ouders en de oudere kinderen van de Zijlstra's links achteraan. Ik zelf ben nu - denk ik - ongeveer 6 a 7 jaar.

De oorlogsjaren gaven spanningen: Opa Hebers overleed 79 jaar oud op 18 juni 1940. Oma Hebers op 25 oktober 1946 en Tine kort daarna op 29 maart 1956. Zij werden allen begraven op de Begraafplaats aan de Tongerense weg. De Zijlstra's moesten het overlijden van echtgenote en moeder ondergaan en mijn vader kreeg hartklachten en moest onderduiken.
Mijn zuster Bep - inmiddels getrouwd met Frans Matthieu - vertrok samen met hem met het m.s."ORANJE" naar Java. De H.V.A. had mijn zwager aangetrokken voor werkzaamheden in de tropische suiker culture. Onze familie nam gezamenlijk afscheid, een emotioneel moment gezien de toen al gespannen toestand in Ned.Indie en de slechte gezondheidstoestand van mijn vader. Hun verblijf zou van korte duur zijn: Bep repatrieerde eind 1957 en haar man ( inmiddels met een tropische ziekte) in het voorjaar van 1958.
Op 2 januari 1959 overleed mijn vader. Mijn moeder overleefde hem een lange periode. Zij overleed in Delft op 31 juli 1995. Beiden zijn begraven op de Algemene Begraafplaats "Kranenburg"in Zwolle.