Stamboom (1)Nu gaan we proberen onze familie te reconstrueren; in het hierna volgende overzicht zullen ongetwijfeld hiaten of onjuistheden vermeld staan. Deze aanzet moet beschouwd worden als de opmaat naar een beter en vollediger beeld. Dus het motto is en blijft: "Kieken wat et wordt".
De oudste gegevens dateren waarschijnlijk op dit moment tot het jaar ongeveer 1769 en de eerste namen die daarbij behoren en tevens de stamnaam van de familie Hebers vormen,zijn:
Jacob Pieters Heebers, geb. in Donkerbroek op 11-01-1769 ( overl. in Donkerbroek op 12/12/1840) en zijn echtgenote Geertje Egberts Koops ( geb. te Donkerbroek op 5/4 of 4/5/1783 en overleden op 17/8/1854.

Zij traden in het huwelijk op 19 mei 1803. Als ouders van Jacob Pieters Heebers worden de namen vermeld van Pieter Christiaans Norg en Trientje Abels.Uit dit laatste huwelijk zijn drie kinderen geboren. Naast Jacob Pieters Heebers (de oudste) zijn nog te vermelden: Wubbechijn Pieters Heebers en Trijntje Pieters. In een later stadium zal nog onderzocht kunnen worden wat de oorzaak van de naamswisseling is geweest.

Uit het huwelijk van Jacob Pieters Heebers en Geertje Egberts Koops werden 9 kinderen geboren:

1. Trijntje Jacobs, geboren 19/11/1803 en overleden op 02/12/1803.

2. Trijntje Jabobs Heebers, geboren 08/01/1806 of 26/01/1806 en overleden op 15/09/1897.

3. Jeltje Jacobs Heebers, geboren 25/08/1808 of 04/09/1808 en overleden op 13/11/1884.

4. Wubbigje Jakobs Heebers, geboren circa 1811 en overleden op 17/05/1876.

5. Egbertje Jakobs Heebers, geboren circa 1814 en overleden op 19/07/1886.

6. Pieter Jakobs Heebers, geboren circa 1818 en overleden op 04/10/1890.

7. Egbert Jakobs Heebers, geboren circa 1822 en overleden op 27/081849.

8. Abel Jakobs Heebers, geboren circa 1825 en overleden op 14/12/1908.

9. Jantje Jakobs Heebers, geboren circa 1829 en overleden op 30/08/1899.


Voor vervolg gegevens t.a.v. Pieter Jakobs Heebers ( zie 6): Klik op Stamboom 2.

Voor vervolg gegevens t.a.v. Abel Jakobs Heebers ( zie 8): Klik op Stamboom 4.